Få platser för avlastning

Det är svårt för föräldrar till handikappade barn att få avlastning.
Handikappföreningar i Luleå har under flera år påtalat platsbristen på såkallade korttidsboenden för handikappade. Situationen har förbättrats men kommunen och föräldrarna har väldigt olika uppfattningar om hur stort behovet för avlastning är eftersom de mäter behovet efter hur många som anmäler intresse för att vilja ha en plats på korttidsboende säger Mats Bengtén ordförande i föreningen rörelsehindrade barn och ungdomar. I nuläget ska drygt 70 barn dela på dom 15 platser som finns på korttidsboenden för handikappade i Luleå kommun.