Fler arbeten och bostäder argument för östlig dragning

0:54 min

Nätverket Höghastighetsbanan kämpar för att få en östlig dragning i kampen om järnvägen mellan Stockholm-Malmö. 

I går skickades de senaste argumenten, där fler jobb och bostäder ingår, till Sverigeförhandlingen.

Växjö kommun kraftsamlar tillsammans med flera kommuner och Regionförbund för att övertyga om en östlig dragning. Det handlar om höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. Många sidor och argument finns med i beräkningen för var tågbanan ska dras längs vägen.

I går skickades de senaste argumenten in till Sverigeförhandlingen från Nätverket Höghastighetsbanan.

Akko Karlsson (MP), vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län, som är en del av nätverket, vill inte tänka på vad som händer om dragningen inte sker via Växjö och Älmhult.

– I min kartbild finns inte ens det som möjlighet. Det här handlar om en ansvarstagande regering och Trafikverket som måste se till att de östra delarna av Småland kommer med i infrastrukturpaketet, säger Akko Karlsson.

Som en del av argumenten finns Ikea, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, 15 000 nya bostäder och 2 000 nya jobb.

– Vi kan nu visa på papper att uppväxlingen skulle bli enorm om vi får sträckan. Vi måste kunna ta oss till övriga delar av landet och världen på ett klimatsmart sätt, säger Akko Karlsson.