#100röster: Här är e-boken

”Jag är 18 och jag har inte ens börjat högstadiet och det suger verkligen. Jag skyller inte på någon. Men det vore bra med fler engelska skolor för sådana som jag, som invandrade från ett engelskspråkigt land.”

Så skriver Layla, en av rösterna i den här boken. Hon kom till Sverige som flykting från Syrien för två år sedan.

Flyktingmottagande och integration diskuteras ofta i det offentliga politiska samtalet.
Många gånger omgivet av siffror, staplar och statistik.

Men vilka med- och motgångar möter människor på flykt som kommer till Sverige?

Vi bad människor själva berätta om sina egna erfarenheter av mötet med Sverige. Vi gjorde det i en enkät på Sveriges Radios hemsida, www.sr.se, och fick närmare 600 svar.

De som hörde av sig var både människor som nyligen anlänt till Sverige, och sådana som bott i landet i många år. De har berättat på det språk som passat dem bäst: svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska eller somaliska. Berättelserna är djupt personliga.

I den här e-boken har vi valt ut 100 röster: Om att förstå och använda det svenska språket, om vägen från asylboende till ett eget hem, om jakten på försörjning i det nya landet.

Många av dem som berättar i e-boken #100röster har också intervjuats i Ekot, Studio Ett och P1-Morgon under den temavecka om integration som redaktionerna genomförde i april 2015.

Rösterna du tar del av här blir tillsammans en viktig skildring av dagens Sverige.