Barnomsorg

Åtta av tio föräldrar är nöjda med barnomsorgen i Västernorrlands län. Skolverket presenterar en undersökning där 10 000 föräldrar i länet bland annat fått svara på vilken barnomsorg de har och om de är nöjda med den.
Mest nöjda är föräldrar som har sina barn i kommunala familjedaghem. Undersökningen visar också att barn till högutbildade oftare har barnomsorg än andra barn och är också där längre tid.