Östergötland

Forskare varnar för faror med konstgräs

2:03 min

En färsk rapport från arbets- och miljömedicin i Linköping pekar på farorna med konstgräs. Dels i form av ökad risk för brännsår och belastningsskador, men framför allt i fråga om de fyllnadsmaterial som kan innehålla skadliga ämnen. 

Svart gummigranulat med bland annat gamla däckrester är det vanligaste fyllnadsmaterialet på det 30-tal konstgräsplaner som finns i länet, trots att det finns miljövänligare alternativ, så kallat grönt granulat. 

Arbets- och miljömedicin inom Region Östergötland har nyligen sammanställt den forskning som finns om konstgräs och säger i sin rapport att mer kunskap behövs på flera områden, men slår samtidigt fast att vid nyanläggning av konstgräsplaner bör gummigranulat med däckrester undvikas. 

Nästa konstgräsplan i länet ska anläggas i Österbymo. Där menar IFK Österbymo att konstgräs är en förutsättning för att få unga spelare att stanna i klubben. Men det dyrare, miljövänliga gröna granulatet var inte ett alternativ, säger Frida Bexell i styrelsen. 

– Det skiljer otroliga summor mellan de olika fyllningarna och det var inte möjligt för oss som ett första alternativ.