Psykiskt obehag stort problem i arbetslivet

1:52 min

350 000 personer i svenskt arbetsliv känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet flera gånger i veckan. Det visar den senaste jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Annie som jobbat som förskolelärare i 35 år, har efter en längre sjukskrivning beslutat sig för att byta bransch.

– Allt från stickningar i ansiktet till hjärtklappning och ångestattacker, många gråtskvättar på toaletten har det blivit. Jag vill ha ett liv där jag mår bra, privat och som yrkesmänniska, jag tycker att jag har bränt ut mig för många gånger i barnomsorgen, säger Annie.

I årets jobbhälsobarometer från Sveriges Företagshälsor har drygt 10 000 personer fått svara på frågor om hur de upplever sin arbetssituation. Mer än hälften svarar att de någon gång känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet under det senaste året.

7,8 procent känner obehag flera gånger i veckan. På nationell nivå motsvarar det 350 000 personer. Antalet personer utan sjukfrånvaro det senaste året minskar, främst bland personer över 55 år. Peter Munck är vd på Sveriges Företagshälsor.

– Det viktigaste resultatet vi ser är kopplingen mellan känslan att gå till jobbet och den framtida hälsoutvecklingen. Det ytterligare förstärker bilden av hur viktigt det är att ha ett målmedvetet arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. Att man verkligen tar frågor kring den psykosociala arbetsmiljön på allvar.

Undersökningen visar också att de som ofta upplever obehagskänslor har svårare att hantera stress, är sjukskrivna i större utsträckning och är mindre benägna att rekommendera sin arbetsplats till andra. Peter Munck tycker att det är viktigt att företag i dag arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

– Det vi ser i den här undersökningen är att det är oerhört viktigt, både i förhållande till att man ska se till att ens arbetsgivarvarumärke är så bra som möjligt, men även att man ser till att minimera framtida sjukskrivningar.

Annie, som under lång tid upplevt ökande krav, tycker inte att resultatet av undersökningen är överraskande.

– Det förvånar mig inte, det gör det faktisk inte, debatten har funnits länge om att människor går på knäna för att prestationskraven blir högre och högre.