Mer biståndspengar kan användas till flyktingmottagande

2:11 min

Kostnaderna för flyktingarna ökar så mycket att regeringen överväger att ta ytterligare pengar ur biståndsbudgeten. Enligt biståndsminister Isabella Lövin förs diskussioner om att nästa år ta mer än de planerade 8,2 miljarder kronorna.

– Just nu ser vi väldigt många som känner sig tvingade, och är tvingade, som har fått sina hem förstörda och har ingenstans där de är välkomna. De har tagit sig till Sverige och vi tar emot dem därför att de har asylrätt, säger Isabella Lövin (MP).

När kommer du i förhandling om att ge mer till flyktingmottagning?

– Alltså, vi för naturligtvis den här diskussionen nu.

Och då kan det bli samma typ av justering som det varit tidigare, att ganska stora pengar har gått till flyktingmottagning under flera år?

– Ja, det stämmer.  

I regeringens budget ska en femtedel av biståndet användas i Sverige för flyktingmottagning och fyra femtedelar gå till verkligt bistånd i fattiga länder.

Om ytterligare ett par miljarder kommer att användas till flyktingmottagning blir det ännu mindre kvar för satsningar på till exempel skolundervisning och hälsoprogram i afrikanska länder söder om Sahara.

Följden blir enligt kritiker att den rödgröna regeringen inte uppfyller målet om att biståndet ska vara en procent av BNP.

Men Isabella Lövin säger att Sverige ändå uppfyller enprocentsmålet genom att Sverige utnyttjar en regel för biståndsländer som säger att det är tillåtet att räkna kostnaden för en flyktings första år i Sverige som bistånd, förutsatt att flyktingen kommer från ett fattigt land.

Detta är ett sätt att räkna som Miljöpartiet tidigare starkt kritiserade under den borgerliga regeringen. I budgeten finns prognosen att det ska komma 73 000 flyktingar nästa år. Men med tanke den mycket stora ökning som nu sker kan Migrationsverkets beräkningar kommer att skrivas upp rejält.

Ytterligare stora summor kommer att behövas. Men exakt var pengarna ska tas i biståndsbudgeten och hur mycket kommer att presenteras först i samband med vårbudgeten.

– Alla som har följt med i tidningarna och medierna de sista två veckorna har ju sett att det faktiskt har skett en stor förändring sedan vi skrev budgettexten. Och vi kan inte förutspå framtiden helt och hållet nu, utan vi får avvakta och se, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).