Räntehöjning

Riksbanken höjer som väntat den viktigaste styrräntan - reporäntan. Reporäntan höjs med en kvarts procentenhet till 4,25 procent, från och med torsdag i nästa vecka.
Höjningen skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och ny information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande om höjningen.