Cyklister ska skyddas med stötdämpande banor

1:46 min

Gång- och cykelbanor kan bli mjuka i framtiden. På testkörbanan Asta Zero utanför Borås testas nu stötdämpande gång- och cykelbanor. Förhoppningen är att man ska kunna minska skador framförallt för cyklister i trafiken.

– Vi har ju många tusen personer på akutmottagningarna varje år som skadas som cyklister. Det är ett stort lidande och stora kostnader för samhället. För att komma till rätta med det skulle man kunna införa en typ av skyddstutrustning i vägbanan, alltså en stötdämpande vägbana.

Mellan en bit av testkörbanan och skogsbrynet ligger fem cykelbanor i olika materialblandningar. De testas för underhåll, hur de påverkas av vädret och friktion. Men den viktigaste aspekten är hur de reagerar vid stötar. Håkan Andersson, provningschef på Asta Zero, visar det material som alstrar solljus och lyser upp om natten.

– Inte så att det är ett starkt ljus, men det lyser upp så att man ser vägbanan tydligt. Så det är ju en fin kombinationsgrej, den både syns och är lite mjukare.

Forskningsprojektet finansieras till hälften av Trafikverket och Vinnova och andra hälften av privata företag. Några av materialen som testas består delvis av gamla däck som annars ofta eldas upp och även om materialen är dyrare än vanlig asfalt menar Viveca Wallqvist att det i längden inte alls blir så eftersom samhällskostnaderna minskar om de allvarliga skadorna minskar. Hon hoppas också att fler ska våga röra på sig om tryggheten ökar.

– Cyklisterna blir fler och fler och med de klimatmålen som finns ställda i dag så behöver cyklingen öka. Samtidigt blir befolkningen äldre och äldre, så skörare och skörare befolkning som cyklar mer, det behöver ju såklart göras säkrare.