Strokehjälm ska ge snabbare vård

1:02 min

Sahlgrenska universitetssjukhuset är först i världen med att testa en särskild strokehjälm. Förhoppningen är den ska leda till tidigare behandling. 


Under hela dagen idag visar ambulanssjukvården upp sig i Östra Nordstan. Man visar till exempel hur man jobbar när det inträffat en trafikolycka och hur man gör hjärt-lungräddning.

På plats finns också en särskild strokehjälm. Per Lindvall, specialistsjuksköterska på ambulansen, beskriver hjälmen:

- Det är en rad elektroner som vi skanna patientens huvud med. Vi har den i en av våra akutbilar som går ut tillsammans med en ambulans. Den har vi haft med sedan 1 september.

Anna-Karin Juwel-Egeland, verksamhetschef för ambulansen har stora förhoppningar på den:

- Jag hoppas att den ska ge oss möjlighet att ge behandling direkt ute där vi hämtar patienten. När det gäller stroke vet vi att tidsfaktorn är direkt avgörande för resultatet på sikt. Kan vi med tidig diagnostik se om stroken är orsakad av blodpropp eller blödning och i så fall börja behandla proppen så vinner vi åtskillig tid. 

Men man kan inte börja behandla förrän man säkert vet att hjälmen fungerar. Därför måste man samla in en hel del data och det dröjer säkert något år åtminstone innan man kan börja behandla så som det är tänkt.