Folkpartiet vill placera kanoner på Gotland

1:41 min

Folkpartiet vill att det svenska försvaret tar över 24 artilleripjäser som egentligen Norge skulle ha köpt. Bakgrunden är att Sverige måste stärka försvaret, enligt folkpartiledaren Jan Björklund.

– Det är den ryska upprustningen kring Östersjönområdet som är djupt oroande och vi måste förstärka det svenska försvarets förmåga. Finland har 600 artilleripjäser men svenska regeringen anser att vi klarar oss med 24 och jag menar att det är helt otillräckligt, säger folkpartiledaren Jan Björklund.

Det svenska försvaret ska utrustas med 24 kanoner av typen Archer. Norge skulle ha köp lika många av BAE System Bofors, men hoppade av affären och frågan är nu vad som ska hända med de 24 överblivna norska pjäserna. 

Regeringen vill sälja dem till någon annat land, men Folkpartiet menar att de behövs för att stärka skyddet av exempelvis Gotland.

Folkpartiet är inte med på uppgörelsen om den framtida försvarspolitiken som fem partier står bakom och vill lägga mer pengar på försvaret än regeringen. En del av pengarna skulle kunna gå till de 24 artilleripjäserna.

– Vi måste vara beredda att också öka de ekonomiska anslagen till försvaret utöver det som fempartiöverenskommelsen från tidigare i år visar på därför att utvecklingen i Ryssland är så oroande att vi måste göra rejäla förstärkningar av vår försvarsförmåga, säger Jan Björklund.

Men Försvarsmakten prioriterar andra materielköp högre än de 24 norska Archerpjäserna. Socialdemokraten Åsa Lindestam som är vice ordförande i riksdagens försvarsutskott menar också att andra satsningar är viktigare.

– Vi har ju suttit i ett års tid i försvarsberedningen och sedan flera månader i den här försvarsgruppen och bedömt varje materieldel. Sen har vi rangordnat dem efter alla konstens regler och kommit fram till att det finns saker som behövs absolut, men när vi tittar på det så finns det annat som måste gå före, säger Åsa Lindestam.

Gotlands politiska ledning ser positivt på ökad militär närvaro på ön, även om det kan leda till ökade konflikter kring markområden.

– Ur sysselsättningssynpunkt är det positivt. Sedan finns det ett intresse för militär närvaro utifrån det säkerhetspolitiska läget, så ur den synvinkeln kan det också vara positivt, säger regionstyrelsens ordförande socialdemokraten Björn Jansson.