Regeringen bröt feministlöfte

2:16 min

I valrörelsen lovade Stefan Löfven att under sitt första år som statsminister införa årliga lönekartläggningar. Syftet är att minska löneskillnaderna mellan könen. Men regeringen har inte uppfyllt vallöftet.

I sitt inledningstal, som hölls i valrörelsen inför feminister från en rad länder, sa Stefan Löfven att en socialdemokratisk regering kommer att prioritera jämställdhetsfrågorna. Han tog bland annat upp hur viktigt det är med lönekartläggningar för att få bukt med löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Om Socialdemokraterna vinner valet ska lagen ändras under det första året med en ny regering, lovade Stefan Löfven. Företag med minst tio anställda ska åläggas att göra lönekartläggningar en gång om året, i stället för vart tredje år som i dag.

Men det vallöftet har inte uppfyllts.

Och något förslag om årliga lönekartläggningar finns heller inte med på listan över propositioner som regeringen tänker lägga fram till och med januari.

Så här säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Just nu så bereder vi frågan i regeringskansliet, och vi kommer att återkomma till riksdagen med ett förslag.

När räknar du med att kunna lägga ett lagförslag i den här frågan?

– Jag kan inte exakt säga när.

Enligt Alice Bah Kuhnke finns det en naturlig förklaring till att regeringen inte har genomfört löftet från valrörelsen.

– Det är tyvärr mycket som inte har blivit under det första året, inte minst beroende på att vårt budgetförslag inte gick igenom.

Men just att ändra diskrimineringslagen har väl inget med budgeten att göra?

– Att budgeten inte gick igenom riksdagen har förstås påverkat hela regeringens arbete och vi har fått omprioritera.

Det var alliansregeringen som beslutade att arbetsgivare bara behöver göra lönekartläggningar vart tredje år. Motivet var att minska företagens administrativa börda.

Men den förra jämställdhetsministern Maria Arnholm, som numera är partisekreterare i Folkpartiet, vill återgå till den gamla ordningen.

– Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande alldeles för stora. Det är svårt och tar lång tid att göra något åt det. Men en sak som man vet fungerar är lönekartläggningar.

Maria Arnholm tycker att det är konstigt att regeringen inte har levererat något lagförslag.

– Jag har svårt att förstå riktigt vad de väntar på.