Billigt att låna med kommunobligationer

1:51 min

Landets kommuner lånar alltmer pengar genom att ge ut obligationer och mängden kommunobligationer ligger nu på en rekordnivå.

Ränteläget gör att det just nu är billigt att låna pengar för kommuner men Björn Bergstrand, ansvarig för investerarrelationer på Kommuninvest betonar att det inte är för som kommunerna lånar mer.

– Det som framförallt driver de kommunala upplåningsbehoven är ett starkt underliggande behov ute i kommunerna att investera kommunal infrastruktur. Det handlar om bostäder, det handlar om förskolor, äldreboenden, energiinveteringar.

Tidigare lånade kommunerna huvudsakligen på banken men det har minskat kraftigt sen finanskrisen 2008 och är nu nere på bara 25 procent av lånen.

– I efterdyningarna av finanskrisen har en våg av nya regleringar sköljt in över banksektorn och de leder sammantaget till att det blir mer kostsamt för bankerna att låna ut till kommunerna, säger Björn Bergstrand.

Större kreditvärdiga kommuner ger ut egna obligationer men andra kommuner lånar indirekt på obligationsmarknaden genom Kommuninvest som ägs gemensamt av 280 kommuner och landsting. I år har kommunernas obligationslån ökat med mer än en tredjedel till omkring 280 miljarder kronor.

Kommunobligationer har också blivit en attraktiv placering för investerare. Riksbankens stora stödköp av statsobligationer har pressat ner räntorna på statsobligationer och även om räntorna är låga också på kommunobligationer så ger dom lite mer avkastning till investerarna.

– Så att relativt sett så får investerare nu mer betalt för att köpa kommunobligationer jämfört med statsobligationer än vad man fick för ett år sedan.

Och det här bekräftas av Staffan Larsson som är räntechef i Sverige för kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg.

– Det är en relativt enkel process som kommuner har, som ger ut obligationer, säger han.