Ny E4:a blir försenad

Den nya sträckningen av E4 söder om Sundsvall blir kraftigt försenad. Det tror landshövding Gerhard Larsson efter kontakter med Vägverkets högsta ledning.

Han säger till Sundsvalls Tidning att Vägverket anser att bygget kan starta tidigast 2007, inte 2004 som han hoppats.