Mentorer för ungdomar

Ungdomar vid Talbyskolan i Järfälla har fått ett mentorsprogram där det ska få träffa vuxna kompisar. Det är Stiftelsen Mentor som startat programet och tanken med projektet är bland annat att förebygga missbruk bland ungdomarna.
Under ett år ska varje elev träffa sin mentor minst varannan vecka Stiftelsen Mentor samarbetar med större företag där dom anstälda får bli mentorer åt skolelever. Det är det fjärde mentorsprogrammet som startas å den här gången är det anstälda på ett språkreseföretag som parats ihop med åttåndeklassare från Talbyhovsskolan i Järfälla. Tanken är att förebygga missbruk bland unga. Men mentorerna ska för den sakens skull inte komma med nåra pekpinnar. Enligt Anna De Geer som är generalsekreterare för Mentor ska ungdomarna känna sig tryggare genom att ha en vuxen kompis och därmed undvika att hamna i missbruk.