IT-chef anklagas för jäv

Mitthögskolans IT-chef anklagas för att ha varit jävig när skolan köpte in datorer för sex miljoner kronor hos ett företag där hennes man är anställd.
Anna Ekberg som är jurist vid Nämnden för offentlig upphandling (NOU) säger att IT-chefen borde ha avsagt sig uppdraget direkt. IT-chefen säger till Sundsvalls TIdning att hon inte visste att det var en jävsituation, eftersom hennes man arbetar på en annan enhet av datorföretaget och inte hade med affären att göra.