Irakier möter olika bedömningar i EU

1:47 min

Det kommer alltfler irakiska flyktingar till Europa. Till Sverige kom under sommarmånaderna ett par hundra irakier per månad, i september var antalet uppe i över 3 500.

Men bedömningarna av irakiska asylsökande varierar kraftigt mellan EU-länderna – trots att EU på pappret har en gemensam asylpolitik.

Finland är till exempel mera generös än Sverige, och därför väljer många irakier bort Sverige för att istället söka asyl i Finland.

En av dem är 24-årige Alaa från Bagdad.

– Det är lättare där, de tar emot irakier. Vi vill egentligen vara i Sverige men situationen är svårare så att man inte kan stanna, säger Alaa.

Ja, Finland har en mer generös politik när det gäller asylsökande från Irak.

Det finska migrationsverket har, till skillnad från det svenska, gjort bedömningen att det inte är säkert att skicka tillbaka flyktingar till Bagdad. Det har lett till att betydligt fler irakier får stanna i Finland.

Under första halvåret år beviljades 82 procent av irakierna asyl i Finland, jämfört med 58 procent i Sverige.

Och därför väljer nu många irakier precis som Alaa att bara passera Sverige på vägen till Finland.

Men till följd av en kraftig ökning av antalet sysslande har Finland nu lagt alla asylprövningar på is och ska uppdatera säkerhetsbedömningen av Irak och riktlinjerna kommer nu att stramas åt.

Men det är flera EU-länder än Finland som gör en mer generös bedömning av läget i Irak. I snitt beviljades 88 procent av irakierna uppehållstillstånd i EU under första halvåret i år.

Tyskland låg i topp, nästan alla – 98 procent – fick stanna, i Nederländerna mindre än hälften. Och längst ned på skalan låg Danmark och Storbritannien med färre än 30 procent av irakierna som beviljades asyl.

Skillnaderna beror på varifrån i Irak de asylsökande kommer, men framför allt på att EU-länderna gör helt olika bedömningar av säkerhetsläget.

Några EU-länder anser att de inte finns något så kallade internflyktsalternativ alls i Irak och alla asylsökande därifrån får stanna. Andra som till exempel Sverige menar att det pågår väpnad konflikt i delar av Irak men att det finns andra delar som är trygga och där flyktingar kan få skydd.

Tolkningarna av EU:s regler går alltså vitt isär.