Transitflyktingar hindras av polis

1:51 min

Flyktingar som kommer till Sverige för att ta sig vidare och söka asyl i andra länder får allt svårare att göra det. I Skåne har polisen nu ökat sin närvaro på de platser dit många flyktingar kommer för att hindra människor från att resa vidare utan att söka asyl.

– Nu har vi poliser på plats hela tiden med det största uppdraget att stötta Migrationsverket, men också för ordnings- och säkerhetsfrågor och inre utlänningskontroll. Och vi blir mer och mer aktiva men också bättre på själva hanteringen av de här människorna som kommer, säger Ewa-Gun Westford, informationsansvarig hos polisen i Skåne.

Det är det ökade arbetet med inre utlänningskontroller som gör att det nu är svårare för så kallade transitflyktingar att kunna resa vidare. Alltså människor som inte har Sverige som slutmål och därför inte vill söka asyl här.

På Malmö Central och på färjeläget i Trelleborg där en majoritet av alla flyktingar anländer till Sverige finns nu poliser på plats nästan dygnet runt. Och stöter de på utländska medborgare som inte vill söka asyl och inte har något annat tillstånd att uppehålla sig i Sverige så tas de om hand enligt utlänningslagen och blir föremål för utredning av gränspolisen, berättar Ewa-Gun Westford;

– Och är det då så att det inte finns egentliga skäl så lämnas ärendet tillbaka till Migrationsverket och då kan det bli fråga om ett förvarstagande.

Enligt Dublinförordningen ska man söka asyl i det första land man kommer till, men fram till nyligen var den polisiära närvaron på Malmö Central och vid färjan i Trelleborg låg och transitflyktingar kunde utan problem åka vidare.

Ingen vet exakt hur många personer det handlar om, men till exempel har många av de irakier som kommit till Sverige den senaste tiden inte velat söka asyl här utan i Finland som gjort vad som upplevt som generösare bedömningar av just irakiers skyddsbehov. Andra har haft Norge som slutmål.

Men även om polisen i Skåne nu intensifierat sitt arbete med inre utlänningskontroller för att minska antalet transitflyktingar så stoppas inte alla.

– Det slinker genom människor, det vet vi ju om. Men det är i alla fall så att vi har förbättrat mottagningssystemet, säger Eva-Gun Westford vid polisen i Skåne.