Avkastning ger fler byggnader

På lördag invigs Dunkers kulturhus i Helsingborg. Avkastningen från den avlidne gummikungen Henry Dunker och hans hustru Gerds aktier har bekostat huset och nu kan det bli fler offentliga byggnader i Helsingborg.
- Om fem till tio år beräknar vi att kulturhuset i Helsingborg ska vara betalt. Då kan vi satsa på någon ny byggnad i Helsingborg, säger Dunkerstiftelsens chef Rolf Kjellman. Henry Dunker dog för 40 år sedan och aktierna som gummikungen lämnade efter sig i Trelleborg AB ger en utdelning varje år på ungefär 17 miljoner kronor till Helsingborgs stad. Dunker har ett 30-tal släktingar och när de går bort kommer avkastningen till kommunen fördubblas, spår Rolf Kjellman. - Det finns många förslag på vad vi ska bygga i Helsingborg. Till exempel ett upplevelsecentrum eller olika utbildningsinriktade verksamheten. - Själv tycker jag att om man ser till behovet i Helsingborg så skulle det passa bra med en internationell konferensanläggning i kombination med något som har med fritiden att göra, säger Rolf Kjellman.