Fler asylsökande har blivit ärende för Säpo

3:54 min

De tre senaste månaderna har Migrationsverket rapporterat 152 personer till Säpo, det är fler än under hela förra året.

Det gäller personer som misstänks syssla med flyktingspionage eller att ha samröre med terrorism.

Anledningen är bland annat den ökade mängden flyktingar som kommer, säger Oskar Ekblad, chef på den operativa enheten på Migrationsverket.

– Sedan juni har vi en särskild överenskommelse med Säkerhetspolisen för att öka temperaturen i det här arbetet. Det är naturligtvis mängden människor som är en utmaning, både logistiskt och handläggningsmässigt, säger han och fortsätter:

– Men också att man kommer från länder som Syrien och Irak, där förekomsten av våldsbejakande extremism och terrorism just nu är så pass stor. Det oroar oss naturligtvis, säger Oskar Ekblad på Migrationsverket.

Sedan i somras har samarbetet mellan Migrationsverket och Säpo fördjupats, på grund av den rådande flyktingsituationen. Särskilda specialister ska nu kunna kallas in för att vara med i utredningar av asylfall där misstanke om brottslighet finns. Det kan handla misstankar om samröre med terrorism, krigsbrott eller om personer som sysslar med så kallat flyktingspionage.

Flyktingspionage är någonting som har förekommit i Sverige under lång tid, och är en beprövad metod av säkerhetstjänster för att även utanför landets gränser kunna bedriva underrättelse på oppositionella.

Men även terrorgrupper som Islamiska Staten eller al-Qaida kan använda sig av liknande metoder, säger Said Mahmoudi, som är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Då kan det till exempel handla om rekrytering.

– Ofta begränsas skadorna till de som blir föremål för en sån informationsinsamling, alltså asylsökande och flyktingar. Däremot är sådant som att planera en terroristhandling i Sverige eller rekrytera medlemmar för en rörelse som Islamiska staten eller al-Qaida, saker som berör hela det svenska samhället. Därför är det viktigt att säkerhetsmyndigheterna i Sverige reagerar och bekämpar såna försök, säger han.

Awat Tahiri är en av de många personer som råkat ut för flyktingspionage från regimen i hemlandet. Han sökte asyl i Sverige i augusti 2011 och fick uppehållstillstånd för nio månader sedan. Närmanden från spioner från hemlandet Iran har varit konstanta under åren och senast för några månader sedan blev han kontaktad igen:

– Många har kontaktat mig och frågat vad jag gör här. "Varför åker du inte tillbaka till Iran, du kan leva ett bra liv där?" Det har skett många gånger, både per telefon och genom indirekta personliga möten. Det är personer som kommer hit och spionerar åt den iranska regimen. De deltar på olika möten för kurder i exil och har registrerat sig som politiska flyktingar när de sökte asyl i Sverige. Samtidigt åker de fram och tillbaka till Iran, säger han.

Personerna som spionerat på Awat Tahiri har många gånger varit väldigt etablerade i det svenska samhället.

– En av dem som spionerade på mig, och som till en början faktiskt hjälpte mig med att söka asyl, är en person från min hemstad och jobbar i dag som tolk för svenska polisen, säger han.

Säpo har varit tydliga med att även om de ökade flyktingströmmarna visserligen är en utmaning, så finns det ingen anledning att se flyktingvågen som särskilt riskfylld. Bara ett fåtal av de ärenden som lämnats över från Migrationsverket till Säpo har lett till att man har haft invändningar mot att personerna ska ges uppehållstillstånd. Och IS propaganda om att tusentals medlemmar följer med i flyktingströmmarna avfärdar också terrorismexperter som en grov överdrift.