Polisfacket kritiserar sen chefsrekrytering

1:48 min

Om tre veckor ska den nationella omorganiseringen av polisen vara färdig, men på Gotland har inte ens annonsen gått ut om de nya chefstjänster som ska tillsättas.

De fyra högsta chefstjänsterna inom gotlandspolisen, samt en del gruppchefstjänster ska nytillsättas. Rekryteringen kommer att ske nationellt, vilket innebär att de som idag innehar tjänsterna inte är garanterade att behålla dem.

I Stockholm är rekryteringsarbetet nästan färdigt, men på Gotland, som tillhör samma polisregion, har det inte ens kommit igång, trots att det ska vara klart till den 26 oktober.

Magnus Holmén är tillförordnad områdeschef på Gotland och en av dem som måste söka sin tjänst på nytt. Han säger att arbetet drog ut på tiden på grund av osäkerhet kring om Gotland skulle bli ett eget polisområde, vilket slogs fast i maj. Han säger också att tjänsterna ska tillsättas snart, men han vet inte när det kommer att ske.

Mattias Wallin är ordförande i Polisförbundet förbundsområde Gotland och han tycker att de ansvariga cheferna i Stockholm inte ger Gotland prioritet.

- Det känns som att man slirar på Gotland. Resten ska va klart men Gotland får man ta i andra hand. Och det känns inte bra.

P4 Gotland söker ansvarig chef för en kommentar.