Nobelpriset: Malariamedicin från ört

Nobelpristagaren Youyou Tu har upptäckt en av de mest effektiva medicinerna mot malaria, som utvinns ur växten sommarmalört. Det har bidragit till att antalet döda i sjukdomen nästintill halverats de senaste 15 åren.

En av årets nobelpristagare i medicin är kinesiskan Youyou Tu, som upptäckt en av de mest effektiva medicinerna mot malaria.

Under 1960-talet hade alla försök att utrota malaria misslyckats och Youyou Tu fick order från den kinesiske ledaren Mao Tse Tung att försöka hitta ett botemedel. Eftersom örten Artemisia annua, eller sommarmalört, använts i den traditionella kinesiska medicinen mot feber, började Youyou Tu att försöka utvinna det verksamma ämnet ur den. Men inte förrän hon läst i 1700 år gamla dokument att ämnet skulle extraheras under en låg temperatur för att vara effektivt, så lyckades hon och fick en 100 procentig effekt när hon gav ämnet till möss.

Nu är Artemisin ett välkänt läkemedel, och så väl använt att malariaparasiten börjat utveckla resistens mot det. Därför bör läkare alltid använda det i kombination med andra malariamediciner, enligt WHO:s rekommendation. På längre sikt bör man samtidigt arbeta för att utrota malariamyggan, enligt WHO.

Källa: Karolinska institutet och WHO