Stort malmfynd i Garpenberg

Boliden hoppas kunna öppna en ny gruva i Garpenberg. En omfattande malmfyndighet har nämligen påträffats i området Lappberget mellan de nuvarande gruvorna Garpenberg och Garpenberg Norra.
De undersökningar som gjorts av malmkroppen indikerar att det handlar om en avsevärd volym med goda halter av framför allt zink, bly och silver. Halterna är högre än medelhalten för den malmreserv som finns i Garpenberg i dag. Exakt hur stor den nya malmfyndigheten är kan inte Boliden säga i dag. Nu fortsätter undersökningarna. En projektgrupp har tillsatts för att utvärdera de resultat som redan finns och planera för den fortsatta prospekteringen. -När malmkroppen är helt identifierad tar vi beslut om en ny gruva ska öppnas eller inte, säger Bolidens informationsdirektör Ulf Söderström.