Många internetansökningar om lån

Upplänningarna använder i högre utsträckning än andra Internet när vi ansöker om bolån. Enligt bolåneföretaget SBAB var det över 60 procent av ansökningarna från Uppsala län som kom via internet.
Det kan jämföras med Värmlands län där bara hälften så många användet nätet. Generellt visar statistiken att internetanvändningen är väsentligt högre bland människor i storstäderna än på glesbygden.