Strandskyddet lindras och skärps

I dag lämnade Naturvårdsverket sitt förslag om ett nytt strandskydd till regeringen. Det blir svårare att bygga nära vatten. Samtidigt får Länstyrelsen mer makt över strandskyddet. I norra delen av Dalarna blir det möjligt, om förslaget genomförs, att under vissa omständigheter bygga nära vatten om det bidrar till lokal utveckling.
Strandskyddet, som innebär förbud att bygga närmare vattendrag än 100 meter, skärps. Naturvårdsverkets förslag ger länsstyrelserna möjlighet att skärpa skyddet i områden med "höga naturvärden och områden som är värdefulla för friluftslivet". Men det finns undantag. I EUs strukturfonds så kallade mål 1-område, blir det faktiskt lättnader i strandskyddet. För Dalarnas del gäller det Malung, Orsa, Vansbro, Älvdalen och delar av Mora. Där införs en möjlighet att upphäva strandskyddet om det behövs för att underlätta lokal eller regional utveckling. Men det får ske bara efter en detaljplaneläggning och en utredning med miljökonsekvensbeskrivning som visar att bygget inte skadar friluftslivet eller djur- och växtlivet. Om strandskyddet upphävs och man får bygga närmare vattnet så får bygget inte ske alldeles intill strandkanten. Allmänheten ska alltid ha möjlighet att passera utmed strandkanten. En annan lättnad är att det generella strandskyddet helt tas bort från de minsta sjöarna och vattendragen. Det gäller sjöar mindre än ett halvt hektar och vattendrag smalare än 1 meter. För vattendrag mellan 1 och 6 meter minskas strandskyddsområdet till 50 meter från strandlinjen. Kommentarerna från ansvariga politiker i länet går isär. - Många gånger kan det ju ha en positiv betydelse när man vill göra en satsning som kan bidra till en lokal utveckling. Människor vill ju vara nära vatten, säger socialdemokratiska kommunalrådet Ann Beskow i Orsa. Besviken är dock Dan Westerberg, centerpartist och ordförande i byggnadsnämnden i Falun, där det i framtiden blir svårare att bygga nära vatten. - Det är ett klåfingrigt förslag. Jag är besviken. Jag hade hoppats på bättre möjligheter att utvecklas för landsbygden, säger han. - Man har visserligen gjort lättnader för en del av Sverige och det är inte tillräckligt. Enligt förslaget omfattar det bara fem av Dalaranas 15 kommuner. - Jag tycker förslaget är ett steg tillbaka, säger Dan Westerberg.