Flera veckors väntan på livsviktiga vårdplatser

2:12 min

Missbrukare som ska tvångsvårdas måste tilldelas plats omedelbart. Ändå tar det ofta flera veckor innan Statens Institutionsstyrelse, SIS, tillhandahåller vårdplatser.

Statens Institutionsstyrelse driver landets samtliga LVM-hem där intagna missbrukare tvångsvårdas. Myndigheten saknar i många fall resurser för att klara uppdraget att tilldela en plats direkt när en kommun ansöker om en plats.  

– Den som behöver vården går då miste om den snabba insats som syftar till att bryta det destruktiva mönstret, det är en insats som syftar till att rädda liv, säger Göran Fridh, enhetschef på socialen i Ronneby.

Vänta en månad
Platsbristen leder till att den som ska LVM-placeras kan få vänta i upp till en månad på en plats. Missbrukaren hamnar då mellan två stolar och har ingenstans att ta vägen. 

– När personen har avgiftats anser sjukhuset inte att det finns lagstöd för att hålla kvar personen. Det vi gör från socialens sida är att vädja till vårdpersonalen. Det slutar ofta med att sjukvården håller kvar personen trots allt, säger Göran Fridh.

P4 Blekinges genomgång visar att det hittills i år är åtta personer i länet som har nekats omedelbar placering på ett LVM-hem.

Ohållbart
Socialnämnden i Ronneby anser att situationen är bekymmersam.

– För oss handlar det visserligen om några få missbrukare per år, men situationen är ohållbar. De här människorna kan inte vänta på vård, säger Åsa Evaldsson (M) som är socialnämndens ordförande i Ronneby.

Åsa Evaldsson och landets övriga socialnämndsordföranden har i dagarna fått besked från Statens Institutionsstyrelse om att 50 nya platser är på gång.  

– Vi får se vad det ger för effekt. Fortsätter det att vara fördröjningar får vi gå ihop med de andra kommunerna i Blekinge och trycka på, säger Åsa Evaldsson.