Hyran kan sänkas i Folkets Hus

En öppning finns nu, vilket gör att ABF och resten av arbetarrörelsen i Helsingborg kan komma att kunna stanna kvar i Folkets Hus i Helsingborg. Tidigare har det aviserats om hyreshöjningar för föreningarna på 300 procent.
Protesterna lät inte vänta på sig när det kommunala fastighetsbolaget Kärnfastigheter i ett slag ville höja hyran från 700 000 kronor till 2,3 miljoner. Kommunen har fått in många protestbrev. Hittills har femtio föreningar som står arbetarrörelsen nära krävt att kommunen ska ge ABF miljonbelopp i driftsbidrag för att man ska kunna betala hyran till samma kommun. Socialdemokraterna har skrivit en motion till fullmäktige med samma innehåll. I maj kommer kommunalrådet Carin Wredström att kalla sitt bostadsbolag till ett möte. Men innan dess har redan Kärnfastigheter sänkt sina hyreskrav till lite över en miljon. - Det handlar om på vilket sätt kommunen ska subventionera föreningshyror, säger chefen för kärnfastigheter Karin Sterte. Det nya budet har ABF visserligen förkastat, men nu har vägen breddats för en rimlig uppgörelse och det risken att arbetarrörelsen tvingas ut ur Folkets hus i Helsingborg där man har huserat sedan 1928 har minskat.