Olika borgerliga budgetar – utan allians

3:18 min

Nu är alla oppositionspartiernas budgetmotioner inlämnade, alla borgerliga partier var för sig.

Det som förvånar är att man inom alliansen nu blottar stora skillnader, säger Marja Lemne, statsvetare på Stockholms universitet.

– Sammanfattningsvis får jag bilden av att det är en stor splittring mellan de borgerliga partierna, med väldigt få likheter. Det är ju meningen att man ska samla ihop sig till nästa valrörelse, men nu är det dessutom en helt ny konstellation som ska hitta former för samarbete. 

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har nu lämnat in sina budgetmotioner. Gemensamt för alla budgetar är framförallt att de säger nej till regeringens föreslagna skattehöjningar, och på olika sätt ifrågasätter arbetsrätten.

Det finns också en stor kritik mot regeringens arbetslöshetsmål, att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Folkpartiet föreslår till exempel att man istället ska sätta upp ett sysselsättningsmål med särskilda mål för unga, utrikesfödda och äldre. Målet ska vara en sysselsättningsgrad på 70 procent för gruppen 15-74 år och 600 000 nya jobb.

Folkpartiet föreslår också en lång rad nedskärningar, bland annat en besparing på statliga myndigheter. Det är dock oklart var dessa besparingar ska ske, säger Marja Lemne.

– Det är lite häpnadsväckande. Man vill inte riktigt tala om vad man vill skära i förvaltningen. Det finns säkert saker att skära på, men det är så odeciderat, säger hon.

Hon säger också att de olika budgetarna visar en stor olikhet mellan allianspartierna. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, den så kallade ungdomsrabatten, är det bara Centerpartiet som vill ha kvar helt i sin nuvarande form. Moderaterna vill bara behålla den för personer under 21 år. Kristdemokraterna är ensamma med att föreslå att unga och nyanlända ska slippa skatt på de första intjänade 500 000 kronorna.

En brinnande fråga som tycks ha glömts bort i skuggbudgetarna är bostadspolitiken, säger Marja Lemne. 

– Vi vet ju alla att det i vissa områden i Sverige är en betydande bostadsbrist. Det enda jag hittat är att Folkpartiet motsätter sig varje typ av subvention för byggandet.

Trots att man i samtliga budgetar är djupt kritiska mot den rödgröna regeringen, så kommer i alla fall allianspartierna ha svårt att uppfattas som en verklig opposition för väljarna, tror Marja Lemne. Mycket på grund av Decemberöverenskommelsen, DÖ.

– Allianspartierna har garanterat genom DÖ att man inte ska rösta mot regeringen. Och det kan ju vara bra på sitt sätt men det kan i längden, om det här fortgår, spä på den tendens till politikerförrakt som finns. Det är väldigt konstigt att driva saker och sen inte rösta för dem, säger hon.