Cancer kan påskyndas av kosttillskott

2:04 min

Kosttillskott med antioxidanter, exempelvis E-vitamintabletter, ökar spridningen av hudcancer enligt ny forskning. Cancerpatienter bör därför inte äta kosttillskott, menar forskarna. 

De nya forskningsresultaten, som presenteras i en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, går helt på tvärs med en vanlig uppfattning att antioxidanter motverkar cancertillväxt.

Tidigare forskning har visat att cancerpatienter i högre grad än andra äter kosttillskott med antioxidanter.

Men enligt den här nya forskningen så är cancerpatienter i själva verket de som absolut inte bör göra det.

– Har man en ökad risk för att få cancer eller om man redan har det, då finns det en risk att om man tar extra antioxidanter då kan de hjälpa tumören och få den att växa snabbare när det gäller lungcancer och sprida sig fortare när det gäller malignt melanom, säger Martin Bergö, professor vid Sahlgrenska cancer center.

Redan förra året visade en studie vid Sahlgrenska akademin att antioxidanter påskyndar och förvärrar sjukdomsförloppet vid lungcancer.

Nu har forskarna gått vidare och tittat på vilken effekt antioxidanterna har på hudcancerformen malignt melanom, som är den snabbast växande cancerformen i Sverige. Och försöken som gjorts på möss och på odlade celler från patienter med malignt melanom, visade på en kraftig effekt.

– Antioxidanterna fördubblade metastaseringen i kroppen, alltså ökade möjligheten för en tumör att sprida sig. Och det är ju det som är det allvarliga, det är det man dör av om man har melanom.

Det finns flera ämnen som fungerar som antioxidanter, bland andra C- och E-vitamin, ämnen som vår kropp behöver och som vi får i oss naturligt genom olika livsmedel.

Men det forskarna nu har tittat på är vad som händer vid extra tillskott av antioxidanter, till exempel i form av vitamintabletter.

Den samlade forskningen tyder nu enligt professor Martin Bergö på att antioxidanter visserligen kan skydda friska celler, men att de också skyddar cancerceller och kan förvärra ett redan påbörjat sjukdomsförlopp.

– Sammantaget tycker vi att om man har en ökad risk för cancer eller om man har cancer så bör man undvika kosttillskott med antioxidanter. Ålder i sig är ju den allvarligaste riskfaktorn för cancer, så ju äldre man är desto mer ska man överväga att inte fundera på sådana här kosttillskott. 

Den aktuella studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.