Studenter med utländsk bakgrund

Många studenterna på högskolan i Malmö har utländsk bakgrund. Men så är det inte på alla skolor.
Enligt nya siffror från Högskoleverket hade 19 procent av studenterna på Malmö högskola utländsk bakgrund förra läsåret. Det motsvarar nästan exakt andelen med utländsk bakgrund i högskolans upptagningsområde. I Lund är det drygt 13 procent av studenterna som har utländsk bakgrund, mot 15 procent i befolkningen i upptagningsområdet. Minst andel studenter med utländsk bakgrund har Sveriges lantbruksuniversitet med bara tre och en halv procent. Högst andel hade Karolinska institutet i Solna med 31 procent.