USA satsar på små kärnkraftsreaktorer

1:31 min

Kärnkraftsbranschen i västvärlden har ekonomiska problem och svårt att finansiera nya stora kärnkraftverk. Däremot verkar det se ljusare ut för mindre reaktorer med en lägre effekt, så kallade small modular reactors, något som det planeras för i till exempel USA. Men satsningen kritiseras av forskare som menar att säkerheten undervärderas.

– Små serieproducerade kärnkraftsreaktorerna ger oss möjlighet att bygga kärnkraftverk snabbare och till en lägre kostnad, säger Tom Isaac, rådgivare i kärnkraftsfrågor för den amerikanska regeringen. 

SMR reaktorer är små kärnkraftsreaktorer vars effekt är max en tredjedel av en stor reaktor, upp till 300 megawatt elektrisk effekt. I USA drivs utvecklingen på med statsstöd, framför allt för att ersätta kolkraftverk och annan fossil energi.

Tanken är att kraftverken ska serieproduceras i fabriker och kunna fraktas i moduler och sättas ihop på plats. I USA är det fortfarande på planeringsstadiet men i Argentina och Ryssland byggs det just nu liknande reaktorer. Det är omtvistat hur kostnadseffektiva de egentligen är, och inte heller Tom Isaac är säker på att den elektriciteten i slutänden kan produceras till ett lägre pris jämfört med större reaktorer. 

– Det vet vi inte förrän vi har reaktorer som är igång och producerar ut på nätet, säger han. 

Men satsningen på små reaktorer oroar en grupp forskare i organisationen Union for concerned scientists i USA. Forskaren Edwin Lyman är speciellt bekymrad över att företagen, som vill bygga reaktorerna, pressar på myndigheterna för att de ska sänka säkerhetskraven för små reaktorer. Eftersom det ännu inte finns någon färdig reaktor att studera är det för tidigt att avgöra vilka säkerhetskrav man ska ställa. 

– Eftersom designen av de här reaktorerna inte är helt färdig och det dessutom inte finns någon färdigbyggd reaktor, finns det fortfarande många obesvarade frågor när det gäller tekniska detaljer.

Hör mer om SMR reaktorer i Klotet idag, 13:35 i P1