Hyrd personal räddar operationer

Sjukhuset i Lidköping har tvingats stänga en operationssal på grund av bristen på sjuksköterskor. - Vi kommer att anlita bemanningsföretag om ett par veckor. Får se hur länge vi har råd, säger vårdchef Annika Thonander på operationsavdelningen i Lidköping.
Bristen på personal fortsätter att ställa till problem för Skaraborgs sjukhus. Trots att den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen mer eller mindre förbjudit att bemanningsföretag tas in, så tvingas allt fler vårdavdelningar hyra in sjuksköterskor dyrt. I Lidköping är bristen på utbildade operationssköterskor akut. En av de sex operationsavdelningarna har stängts. De sjuksköterskor som finns tvingas jobba mer jour, kvällar och helger för att få verksamheten att gå ihop. Enligt Annika Thonander kan bara fler sköterskor rekryteras om arbetsmiljön blir bättre och lönerna höjs.