Fängelse för sex företagare

Svea Hovrätt skärpte i dag straffet avsevärt i ett ekobrottmål som gäller sex delägare i ett känt Dalaföretag.
De sex hade åtalats misstänkta för att ha omvandlat 1,5 miljoner kr av företagets utgifter till egna dolda inkomster och förmåner. Falu tingsrätt fann för sin del inte att det rörde sig om några grova brott, och dömde männen till villkorlig dom och dagsböter. Svea Hovrätt anser dock att alla sex är skyldiga till grovt skattebrott och dömer dem till sex månaders fängelse och tre års näringsförbud. En sjunde åtalad som friades helt av tingsrätten döms till villkorlig dom och 60 dagsböter för medhjälp till försvårande av skattekontroll. Han har skrivit ut felaktiga fakturor till företaget och därmed medverkat till att de misstänkta brotten kunnat begås. Det var vid en skatterevision mot företaget 1997 som det uppdagades att de sex delägarna under många år byggt upp ett system med dolda inkomster och förmåner. Resekostnader i företaget var egentligen privata resor till utlandet med fruar. Reklamkostnader visade sig vara privata klädköp, med mera. Åklagaren påstod att ett bankkonto på Jersey med 300 000 kr har använts för privata ändamål. Hårddraget kan man säga att de sex företagarna levt i sus och dus på skattebetalarnas bekostnad. Totalt rör det sig alltså om 1,5 miljoner kr som man inte skattat eller betalat arbetsgivaravgifter för. Åklagaren har som stöd för sitt åtal bland annat använt domar från länsrätten, där företaget och dom sex företagarna taxerats upp för dom aktuella inkomståren.