Bra för FöreningsSparbanken

Föreningssparbanken redovisar en rörelsevinst på 1,9 miljarder kronor för årets första kvartal, och det var ungefär samma som förra året. Dom totala intäkterna var också ungefär samma jämfört med förra året, eller 5,8 miljarder kronor. Föreningssparbanken inleder ett sparprogram i den svenska verksamheten. Ungefär 500 personer kommer att få gå under den kommande tvåårsperioden.