Bättre för Skandia

Finanskoncernen Skandias rörelsevinst blev 170 miljoner kronor första kvartalet i år. Det var bättre än vad bedömare hade räknat med och betydligt bättre än samma period förra året, då det blev en förlust på 2,5 miljarder kronor. Skandiaaktien tillhörde vinnarna på börsen under förmiddagen.