Jarfalla med prickar - på nätet

På Internet kommer bokrsäverna å, ä och ö snart kunna användas i domännamn i den nationella punkt SE-domänen
Efter år av diskussioner och utvecklingsarbete ska den internationella standard som krävs för att hantera nationella tecken godkännas i sommar. I höst kommer därför exempelvis Järfälla och Södertälje få heta just så också på Internet. Även kommunen Mönsterås lär väl gå en något charmigare digital framtid till mötes - med sina prickar.