ECT skulle bota Agnetha - hon dog på sjukhus

21 min

63-åriga Agnetha hamnade i en svår depression. I samband med vården på Skaraborgs sjukhus i Falköping avled hon förra hösten. Nu har anhöriga anmält sjukhuset. 

I två år tar Agnetha Karlsson från Gullspång, hand om sin cancersjuke make. Han dör 2012. Agneta kämpar vidare med barn och barnbarn omkring sig men när hennes yngste son tar sitt liv faller Agnetha ner i en svår depression och söker vård. 

I juni 2014 läggs Agnetha in på en sluten psykiatriavdelning på Skaraborgs sjukhus i Falköping. Där beslutar läkare att sätta in flera läkemedel och ge elbehandlingar, ECT, för att bryta depressionen.

Tre månader senare hittas Agnetha medvetslös i en stol i en sjukhuskorridor och hon vaknar aldrig upp.

– Vi får aldrig tillbaka Agnetha men på något sätt kan man ändå få en upprättelse. Det måste finnas andra sätt att behandla psykiskt sjuka än med ECT, säger Bodil Dagoberth som är syster till Agnetha.

ECT, Electro Convulsive Treatment, innebär att patienten under narkos får ström genom hjärnan som framkallar ett kontrollerat epileptiskt anfall. Enligt läkarna ska detta bryta depressionen snabbare än läkemedel. Samtidigt finns fall där patienter beskriver svåra biverkningar, till exempel att minnet och inlärningsförmågan tar skada.

Under en månad får Agnetha tio ECT-behandlingar. Av hennes journal framgår det att hon inte vill ta emot denna behandlingsform, vilket även hennes anhöriga bekräftar.

– Jag kommer inte klara av det här, jag vill inte, sa morsan, men hon blir övertalad. De säger att jag måste, att jag inte kommer bli frisk annars. Precis så har hon sagt så många gånger, berättar sonen Markus.


– ECT:n gick ut på att nollställa sorg och trauma...att glömma, säger Agnethas dotter Erika.

När de anhöriga börjar ifrågasätta Agnethas ECT-behandlingar upplever de att de utestängs och får ingen insyn.

– De hänvisade bara till sekretessen och klippte kontakten totalt, säger Markus.

När de båda syskonen besöker sjukhuset i Falköping för att ta reda på hur deras mamma egentligen mår så blir de först inte insläppta.

– Det var en makaber situation. Efter allt svårt som hade hänt så blev vi portade. Vi får inte gå in och besöka våran egen mamma, berättar Erika.

I de journaler som P4 Skaraborg tagit del av framgår att Agnetha börjar få täta krampanfall. Det står att man misstänker att det rör sig om myoklonier, alltså epilepsi.  Samtidigt förbereds Agnetha för en ny omgång med tio elbehandlingar.

ECT:n hinner aldrig verkställas för den 14 september hittas Agnetha medvetslös i en stol i sjukhuskorridoren på psykavdelningen i Falköping. Hur länge hon suttit så vet ingen.

Ett epileptiskt anfall har orsakat syrebrist i hjärnan med svåra hjärnskador som följd, står det i hennes slutjournal.

Agnetha förflyttas till intensivvårdsavdelning på Skaraborgs sjukhus i Skövde där hon somnar in för gott den 17 oktober 2014.

– Jag saknar hela Agnetha, hon fattas nåt fruktansvärt, säger hennes syster Bodil Dagoberth.

Skaraborgs sjukhus har inte gjort någon egen utredning eller gjort en Lex Maria-anmälan kring dödsfallet. Det är först nu när de anhöriga anmält som fallet kommer granskas av Inspektionen för vård och omsorg.

Verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin i Skaraborg, Jane Johansson, säger att de kommer se över anmälningsrutinerna:

-- Det får jag ta till mig. Vi får se över hur vi betraktar det här med vårdskada och systematiken i det, säger Jane Johansson som är verksamhetschef för vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus.

I Agnethas fall anser sjukhuset att de utfört rätt behandling enligt den praxis som finns. ECT är enligt sjukhusledningen en framgångsrik behandlingsmetod.

– Det man vet är att det ofta ger påverkan på minnet men som för det mesta går tillbaka. Väldigt många behandlingar ger biverkningar men de måste ställas i relation till de effekter man får för att bota sjukdomar.

Kan man ge ECT mot en patients vilja?

– Det gör man inte vad jag känner till. Däremot försöker man motivera patienten för det kan finnas föreställningar om ECT som inte har relevans, säger Jane Johansson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin på Skaraborgs sjukhus.