Oförändrat för SCA

Skogsindustribolaget SCA redovisar en vinst efter finansnetto på 1,9 miljarder kronor för första kvartalet 2002. Det är ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med motsvarande period förra året. Omsättningen ökade med nära 3 miljarder till 21 miljarder kronor.