Polischefen bemöter kritiken från facket

4:00 min

Polisförbundet på Gotland anser att polisen på Gotland behandlas som mindre värda än andra polisområden. Magnus Holmén är tillförordnad polisområdeschef på Gotland säger att de gör så gott de kan.

I Stockholm är rekryteringsarbetet nästan färdigt, men på Gotland, som tillhör samma polisregion, har det inte ens kommit igång, trots att det ska vara klart till den 26 oktober. Vi har sökt regionpolischefen och den personalrekryteringschef som ansvarar för rekryteringen på Gotland, men ingen av dem har velat ställa upp på intervju eller kommentar. Istället har de hänvisat till Magnus Holmén som är tillförordnad områdeschef på Gotland.

- Man ska beakta att det i Stockholm finns det 650 chefstjänster som ännu inte är tillsatta. Så helt klart i Stockholm är det inte heller, säger han.

Mattias Wallin vid Polisförbundet säger ju att det har varit klart att Gotland ska bli ett polisområde sedan i maj. Hur kan det ta så lång tid att tillsätta några tjänster?

- Efter sommaren hade vi en ambition att tillsätta. När vi sen tittade på strukturen så var det en chefstjänst som vi inte visste om det skulle vara en polisintendent eller en kommissarietjänst. Det har gjort att arbetet stannade upp. Men jag är överrens med Mattias Wallin, detta ska bli klart så fort som möjligt, säger han.

Hur påverkar det här arbetet för polisen på Gotland?

- Många medarbetare har lärt sig vad det här innebär. Nästan alla är positiva till grundtanken att vi ska bli en myndighet. Men det är viktigt att medarbetarna får vara med och påverka sin situation, säger han.

De fyra högsta chefstjänsterna inom gotlandspolisen, samt en del gruppchefstjänster ska nytillsättas. Rekryteringen kommer att ske nationellt, vilket innebär att de som idag innehar tjänsterna inte är garanterade att behålla dem. Magnus Holmén är en av dem som måste söka sin tjänst på nytt.