Ångermanälven

Vattenkraftskador kan gå att reparera

4:52 min

Ångermanälven kan få nytt liv trots vattenkraftutbyggnaden. Det konstaterar en ny rapport med förslag på fiskvandringsvägar förbi kraftverken och att torrlagda forsar ska brusa igen.

Idag presenterades rapporten på en konferens i Vilhelmina. Det är den tredje rapporten och nu är hela älvens huvudfåra utredd. Mikael Strömberg har lett fältarbetet och på plats vid kraftstationerna har han med hjälp av olika experter tagit fram förslag på miljöåtgärder. Fisk och andra arter skulle kunna passera dammarna om förbipassager byggs vid sidan men ibland krävs fisktrappor i betong.

Christer Borg, ordförande för intresseorganisationen Älvräddarna tycker att debatten mer ska handla om vad en miljöåterställning skulle betyda för Norrlands inland. Fisketurismen kan inte utvecklas i Ångermanälven som är en död älv, men praktiska åtgärder i Sverige och andra länder visar att vattenkraftskadorna gå att åtgärda, menar han.