James Hansen hoppas små kärnkraftverk (SMR) ska hjälpa oss rädda klimatet

25 min

– Länder som Kina och Indien, som släpper ut mycket koldioxid men också har ett enormt och växande behov av elektricitet, kan aldrig minska utsläppen i den takt som behövs för klimatets skull om vi inte utvecklar ny, säkrare kärnkraft, säger den världskände klimatforskaren James Hansen.

Hansen vill se en ny form av små, kärnkraftsreaktorer som byggs i  moduler på en fabrik och sedan sätts samman på den plats där de ska producera el.

Kritiker tvivlar på att det kommer att blir billigare att bygga ny kärnkraft i mindre enheter och pekar på riskerna med spridning av radioaktivt material när reaktorerna sedan placeras ut runt om i världen.

– Det pågår ett kallt krig mellan olika energislag, säger Mikael Höök, docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Frågan är vem som ska vinna kampen för klimatets bästa.