Gifterna i villakvarter i norra Visby kartlagda

1:58 min

I stort sett alla tomter i kvarteren utanför Norderport är förorenade av gifter. Men det krävs mer utredning för att ta reda på hur farligt det är för dem som bor i området, konstaterar konsulten Sweco som kartlagt föroreningarna på uppdrag av Region Gotland.

Det handlar om kvarteren Sillen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken i norra Visby. Och i stort sett alla tomterna i området är mer eller mindre förorenade.

Gifterna är framför allt så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH) men också metaller (främst bly). Halterna av PAH:er och bly är över vad som bedöms vara acceptabelt för bostadsmark

Konsulten Sweco rekommenderar att man nu går vidare och gör en fördjupad riskbedömning. Först efter det går det att ta reda på vad som bör göras, med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

De kan alltså ännu inte att säga hur hälsofarliga föroreningarna är, men av försiktighetsskäl ger konsulten följande rekommendationer:

  • Man ska använda handskar vid trädgårdsarbeten och undvik att få i sig jord, genom att noggrant tvätta sig efter arbete i trädgårdarna. Man ska ha extra uppsikt över små barn och vara försiktig om man hittar slaggklumpar i jorden (som innehåller höga halter av giftiga metaller).

  • Inte äta så mycket frukt, bär och grönsaker som odlas i trädgårdarna.

  • Kontakta miljö- och hälsoskydd på Region Gotland innan schakt eller markarbeten.