Friskola startar i Eda

Till hösten kommer Edas första friskola att starta. Det står klart efter att Eda kommun beviljat bidrag med 1,4 miljoner kronor för det första läsåret.
Skillingmarkens friskola kommer skolan att heta och i samband med att den startar kommer den kommunala skolan i Skillingmark att läggas ner. Det skriver Arvika Nyheter. Friskolestarten är ett resultat av engagerade föräldrar som värnat om att ha kvar en skola i bygden, eftersom den kommunala skolan varit nedläggningshotad en längre tid.