Cancerframkallande gift är vanligt på Gävleborgs förskolor

0:26 min

Gävleborgsförskolorna där många barn befinner sig större delen av dagen är fulla med gift. Gift som kan kopplas till hormonrubbningar, cancer och depressioner i äldre åldrar. 

Det är i, i princip, alla material på förskolorna som gifterna finns. I leksakerna, i madrasserna, i dammet på golvet, i inredningen och även i golvet som barnen och förskolelärarna går runt på varje dag.

– Kemikalieinspektionen har mätt gifthalterna i damm på golvet i förskolorna och vi har märkt att vi måste göra något åt saken. Barnen befinner sig i växande åldrar och är väldigt känsliga för kemikalierna som finns på förskolorna, säger Sofia Lord, miljöutvecklare på Gävle kommun.

Vad blir konsekvenserna av att barnen får i sig det här giftet?

– Vi kan se smygande hälsoeffekter, bland annat indikationer kopplat till hormonrubbningar, trötthet, cancer och depressioner. Jag skulle våga påstå att det finns gift överallt på förskolorna i Gävleborg, säger Sofia Lord.

Men bli inte rädd, nu har Region Gävleborg tagit hjälp av nystartade Upphandlingsmyndigheten som ska hjälpa dem att göra smarta inköp av giftfria material till förskolorna i regionen.

Anette Svensson och Anna Christiansson är projektledare på Upphandlingsmyndigheten, som ska verka som ett stöd i upphandlingar och för regioner eller kommuner. 

– Vi stöttar kommunerna och regionerna i deras krav på upphandlingar. I det här fallet om giftfria förskolor så kan de ställa krav på att det inte ska finnas kemikalier eller vissa ämnen i produkten som kan framkalla cancer, säger Anette Svensson.  

– Att ställa kemikaliekrav på upphandlingar kan vara svårt för en kommun, då är det bra att ha oss som stöd i situationen, säger Anna Christiansson.