Avgörs idrottsvalet av slumpen?

7:56 min

Är det föräldrar och vänners val som avgör vilken sport ungdomar skall börja med, eller är det slumpen? Basketstjärnan Marie Söderberg påverkades av pappa, bröder och vänner.

När ungdomar börjar med idrott så påverkas de av kompisar och föräldras val. Även socialgrupp, ekonomi, tid och könsvärdering kan påverka. Det man tror är slumpen är nog ändå en viss medveten eller omedveten påverkan från omgivningen, det tror Marie Söderberg. Även ekonomin kan vara avgörande för vilka sporter som är aktuella att välja. Reporter

Lasse Ahnell har träffat Marie Söderberg som idag är assisterande coach för Visby Ladies basketlag.