Risk för kollaps i sörmländska kommuner om flyktingmottagandet ökar

1:49 min

Imorgon vill Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, ha svar från landets kommuner om hur de kan parera en framtida flyktingkris. Flera kommuner i Sörmland uppger att läget redan nu är ansträngt.

En slutsats från kommunernas sida är att flera verksamheter skulle kollapsa om antalet flyktingar skulle fortsätta öka kraftigt under en längre tid.

– Det är ett tufft läge nu, det är inget att hymla med, säger Peter Henriksson, som är säkerhetschef och koordinator för flyktingmottagandet i Katrineholm.

MSB vill ha reda på vilken beredskap som finns hos kommunerna, mot bakgrund av två olika krisscenarier.

Det ena scenariot handlar om att dagens flyktingsituation skulle hålla i sig i uppåt ett år, och det andra om att nivån på flyktingmottagandet skulle vara dubbelt så hög som idag, under ett års tid framöver.

Fler av de kommuner som svarat på enkäten menar att situationen redan idag är besvärlig.

I Katrineholm är det redan idag trångbott, och i skolan är det brist på lärare och lokaler. Om antalet flyktingar skulle fördubblas finns det en "påtaglig risk för kollaps", enligt tjänstemännen i Katrineholm.

Också i Eskilstuna, Flen Gnesta och Nyköping kommer det snart bli brist på skolpersonal och skollokaler, enligt kommunernas rapporter.

Flens kommun skriver att socialtjänsten redan har passerat gränsen för vad man mäktar med, och Vingåkers kommun uppger att läget kommer bli kritiskt för samtliga verksamheter om dagens inflöde av människor på flykt fortsätter över en längre tid framöver.

– Så gott som alla kommuner uppger att det blir ohållbart i längden, säger Lucie Riad, som är integrationsansvarig på länsstyrelsen och sammanställer svaren från kommunerna.

Hon tror att sörmlänningarna kommer märka av det ökade flyktingmottagandet, som innebär initialt ökade kostnader för kommunerna.

Men i längden kan kommunerna gynnas ekonomiskt om integrationen fungerar och nyanlända kommer i arbete, menar hon.