Riksbanken höjde räntan

Nu på förmiddagen kom beskedet att Riksbanken höjer sin viktigaste styrränta, reporäntan, med en kvarts procentenhet, till 4,25 procent.