Uppvidinge

Massprotest mot skog på åkermark

1:25 min

60 personer har skrivit på en protestlista mot planerad skogsplantering på åkermark i byn Björneke i Uppvidinge kommun.

De vänder sig mot att länsstyrelsen gett tillstånd till en nyinflyttad till byn att genom självföryngring och eventuell plantering få upp en blandskog på sin åkermark.

Hans Olof Ahlesten är en av byborna som vänder sig mot planerna på skog på den aktuella åkermarken:

– Det tycker jag är en styggelse och visar nästan på ett förakt för det arbete som anfäderna har lagt ner för att få odlingsmark. Vi boende här hade ju gärna sett att detta förblev öppen mark.

"Vår livsmiljö förstörs genom detta helgerån" heter det bland annat i skrivelsen, där det också står att "det är vi i bygden som har känsla för vad generationer med stor möda åstadkommit genom stenröjning och uppodling".

En damm som den nye grannen fått länsstyrelsens tillstånd att anlägga har också upprört eftersom den mer anses likna ett kärr:

– Den är ju en myggplantage. Det kläcks ju otroligt mycket mygg i en sån sumphåla, om man säger så.

Den sedan tre år nyinflyttade till byn vill inte kommentera protestskrivelsen utan hänvisar till att han har fått de tillstånd han behöver av länsstyrelsen och att allt gått till enligt gällande lagar och regler.

Men Hans Olof Ahlesten tycker att byborna borde fått säga sitt innan tillstånden gavs:

– Detta att beskoga den här åkern är ett sådant ingrepp i miljön att det verkligen hade varit på sin plats att länsstyrelsen hade visat lite hänsyn och samrått med oss om vad de tänkte bevilja. Att länsstyrelsen inte gjorde det har gjort mig mycket besviken.

Från länsstyrelsen förbereds nu ett svar på protestskrivelsen.