«نگذارید تست بکارت صورت بگیرد»

0:50 min

برخی از دختران مهاجری که در سوئد زندگی می کنند، از سوی نزدیکانشان ناچار می شوند تا تست بکارت انجام دهند.

براساس برنامه تلویزیونی Kalla از کانال TV 4 برخی از مراکز پزشکی در شهرهایی نظیر مالمو، آزمایش بکارت را انجام می دهند.

براساس میثاق های بین المللی، انجام دادن آزمایش بکارت دختران، خلاف موازین حقوق بشر است.

از سوی دیگر، امروز چند حزب سیاسی در منطقه اسکونه به این موضوع واکنش نشان داده اند. مشخصا حزب لیبرال مردم، درخواست کرده که تحقیقاتی در خصوص کار پزشکانی صورت بگیرد که اینگونه آزمایش ها را انجام داده اند.

این حزب همچین درخواست کرده که تدابیری اندیشیده شود که دیگر تست بکارت صورت نگیرد.