Trots giftlarm fortsätter boende i norra Visby att plocka äpplen

5:36 min

Fastighetsägare i norra Visby uppmanas använda handskar vid markkontakt och försiktighet med frukt och bär eftersom provtagning visar på omfattande föroreningar. Men Ebbe tänker fortsätta plocka äpplen i familjens trädgård.

I mer än 70 år har familjen Klint ägt en av de fastigheter på Backgatan som nu sägs ha förorenad mark. Gott om frukt hänger i trädgården dit vår reporter gått på besök. Pensionerade kyrkoherden Ebbe Klint hoppas att nya saneringsmetoder skall kunna användas i trädgårdarna, men är samtidigt lite skeptisk till att allt skulle vara så giftigt som det framställs.

Ebbe Klints mamma grävde upp hela trädgården för att odla potatis 1942. Då hade en granne och entreprenör tidigare erbjudit fyllnadsjord till tomterna, jord som sagts komma från det gamla gasverket i Visby. Under alla år har sen grönsaker, träd och buskar givit riklig skörd som använts i hushållet utan att sjukdom kopplats till detta.

Närmast nu är det tänkt att fiber skall grävas in i hela området vilket kan komma att påverka villatomterna och den förorenade marken.